Pasja buduje – aby tworzyć lepszy świat!

Chcemy być pierwsi na całym świecie. To nie tylko ambicje. To zobowiązanie.

Rawlplug ma odwagę brać odpowiedzialność za zrównoważony rozwój, bo to inwestycja we wspólną przyszłość. To tworzenie lepszego i innowacyjnego świata.
Z tej idei zrodził się Głos na marzenie – konkurs dla dzieci z domów dziecka, który ma rozwijać i podtrzymywać ich pasje. Tym samym napędzać świat, bo człowiek kierowany pasją może prawie wszystko – jest szczodry, uważny i zaangażowany.
Jedyną trwałą rzeczą w biznesie jest zmiana. Rawlplug opiera się na filarach zrównoważonego rozwoju, aby kreować zmiany. Rentowność jest istotą biznesu, ale tylko pod warunkiem współistnienia użyteczności społecznej oraz ekologicznej.

Głos na marzenie a trzy filary zrównoważonego rozwoju:

Zarządzanie przez wartości

W centrum firmy znajdują się wartości skupione wokół szacunku dla drugiego człowieka. Wspieranie młodych ludzi doświadczonych przez los uczy ich, że dzięki pracy i wytrwałości mogą osiągnąć wiele. Mogą zmieniać swoje otoczenie, aby w przyszłości zmieniać świat!

Troska o środowisko

Prawdziwą troską o planetę są działania, a nie słowa. Głos na marzenie uczy dzieci współpracy, kooperacji i kreatywnego myślenia. Świadomi i pewni siebie ludzie zdecydowanie mocniej odczuwają potrzebę okazywania szacunku planecie i przekazują ten szacunek dalej.

Zaangażowanie społeczne

Rawlplug to sieć ponad 2000 osób na całym świecie – każda ma rodzinę, przyjaciół, znajomych i sąsiadów. Głos na marzenie wciela do tej różnorodnej i niesamowitej społeczności dzieci z domów dziecka. Tym samym Rawlplug staje się odpowiedzialny za ich losy i przyszłość. To olbrzymia szansa, ale również wyzwanie i odpowiedzialność. Ceną jest harmonijny rozwój tych dzieci.

Jesteśmy głęboko przekonani, że nie możemy – i nie chcemy – realizować naszego biznesu bez właściwej koncentracji na tym, co dla niego najważniejsze, co daje mu potencjał i perspektywy.

Konkurs ten ma pobudzać w dzieciach kreatywność, pogłębiać ich wzajemne relacje, pokazać im, że ich marzenia, umiejętności i talenty mogą realnie zmienić otoczenie. To fantastyczna szkoła wrażliwości społecznej.