Film przedstawia dzieci umieszczone w naszej placówce. Pierwsza część stara się ukazać postrzeganie instytucji placówki opiekuńczo-wychowawczej przez społeczeństwo, poprzez pryzmat utartych stereotypów. W drugiej części przedstawione zostało życie w POW takie jakie ono jest w rzeczywistości, takie jak widzą je dzieci tu przebywające. Placówka to nie tylko „zło konieczne” dla dzieci, to miejsce w którym uczą się one samodzielności, rozwijają swoje pasje, dążą do spełnienia marzeń.

1352 głosów