Jesteśmy dziećmi z Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie. Tylko tutaj,
w naszym domu otrzymamy specjalistyczną opiekę i rehabilitację dostosowaną do naszych potrzeb i możliwości. Nieustannie zmagamy się z dokonywaniem niemożliwego, przekraczaniem własnych barier i ograniczeń.
Naszą pasją stało się wspólne spędzanie wolnego czasu i wzajemne pomaganie sobie
w wyrównywaniu deficytów rozwojowych, wynikających z naszych niepełnosprawności.
Dzięki waszym głosom możemy osiągnąć jeszcze więcej.
Dziękujemy za każdy głos oddany na nasze marzenia 🙂
20810 głosów