Nasza praca przedstawia marzenia naszych wychowanków, a powodem tych marzeń była nauka piosenki, która ma pozwolić młodym ludziom uwierzyć we własne siły i możliwości, wyznaczać cele i je realizować, tak by marzenia mogły się urzeczywistnić.

736 głosów