PRACA PLASTYCZNA ,wykonana techniką KOLAŻU,obrazująca dobrą, sprzyjającą atmosferę oraz kierunki rozwoju zainteresowań i uzdolnień podopiecznych w PLACÓWCE STOWARZYSZENIA  pod nazwą PIOTRUŚ PAN , zarządzanej przez p.BEATĘ ZIELIŃSKĄ,Mamę piłkarza Piotra ZIELIŃSKIEGO,który również pomaga Dzieciom spełniać ich marzenia.Jest dla NICH świetnym wzorem,że warto marzyć i być pracowitym.Dzieci uczęszczają na zajęcia plastyczne,sportowe,ceramiczne,modelarskie,są szanowane i wspierane w życiowym rozwoju,osiągają swoje małe sukcesy i marzą o większych.

9829 głosów