Pasja buduje – aby tworzyć lepszy świat!

Chcemy być pierwsi na całym świecie. To nie tylko ambicje. To zobowiązanie.

Rawlplug ma odwagę brać odpowiedzialność za zrównoważony rozwój, bo to inwestycja we wspólną przyszłość. To tworzenie lepszego i innowacyjnego świata.
Z tej idei zrodził się Głos na marzenie – konkurs dla dzieci z domów dziecka, który ma rozwijać i podtrzymywać ich pasje. Tym samym napędzać świat, bo człowiek kierowany pasją może prawie wszystko – jest szczodry, uważny i zaangażowany.
Jedyną trwałą rzeczą w biznesie jest zmiana. Rawlplug opiera się na filarach zrównoważonego rozwoju, aby kreować zmiany. Rentowność jest istotą biznesu, ale tylko pod warunkiem współistnienia użyteczności społecznej oraz ekologicznej.

Głos na…